MED LIVET SOM INSATS

MLSI-fram

Som examensarbete på Musik/mediautbildningen valde jag att göra en dokumentär om min farfar, som kom som båtflykting från Lettland till Gotland under Andra världskriget, och därefter transporterade ca 2000 st andra flyktingar över med båt till Sverige.

Projektet började i en liten skala, då jag egentligen bara tänkte dokumentera ett tillfälle när han berättade om sina strapatser och sedan klippa ihop det till en kortare film. Men när jag lyssnade till hans berättelse väcktes en stark önskan om att göra en ordentlig dokumentation av hans upplevelser, där han i lugn och ro fick berätta om dessa. Det ledde till att jag gjorde en dokumentärfilm om honom, och jag fick fin handledning av bland andra Olle Häger, SVT Dokumentär.

Att producera och genomföra detta projekt var mycket lärorikt och jag växte både rent professionellt och som människa. Den enda filmerfarenhet jag hade sedan innan var en kort prova-på-kurs på utbildningen, vilket gjorde projektet enormt lärorikt. Drivkraften var att berätta och förmedla farfars historia så att den inte skulle försvinna, samt att föra den vidare så att fler kunde ta del av den.

Filmen visades bland annat i Visby i juni 2011 i samband med temadagar om de baltiska flyktingarna.