GOKINEMA 2013

OpensetDag1 (1 av 1)-2  Publik

Expo  OpensetDag2 (1 av 1)-4

GoKinema är ett filmevenemang som anordnats av Gothenburg Film Studios i januari varje år sedan starten 2010. Det består av Open Set – filminspelning inför publik, Expo – mässa för filmteknik, arbetsmarknad och utbildning samt Workshops & Seminarier. Besökare och deltagare kommer från såväl Sverige som från övriga Europa och USA.

2013 var jag projektledare för detta evenemang. Då det är en liten organisation, arbetade jag också med marknadsföring, kommunikation och var även ansvarig för den avslutande festen med cirka 500 gäster.

Evenemanget fick fin respons även i år och såväl besökare som medverkande var mycket nöjda. Vi fick också uppmärksamhet i såväl TV, radio som tidningar.

För mer information, gå in på: www.gokinema.com